Ali Jewad

Functie bij het T-Huis: Coach, muziektherapeut, groepsbegeleiding
Voornaamwoorden: Hij/Hem
Talen: Arabisch, Libanees, Engels, Turks

Ali is gespecialiseerd in psychologisch welzijn, gecertificeerd als muziektherapeut en afgestudeerd in theater/drama aan de universiteit van Libanon.
Door middel van muziek coacht hij individuele personen, of groepen om zo dichter bij jezelf te komen. Jezelf leren omarmen en waarderen. Hierin meenemend jouw culturele achtergrond en etnische diversiteit die jou gevormd heeft om zo uiting te geven aan jouw nieuwe geluid. Zo begeleid Ali je een stukje bij je transitieproces, met mogelijke problemen en emoties waar je graag een ervaringsdeskundige bij wilt, die weet wat het is om trans te zijn. Meer hierover is te lezen op Ali’s website.

Ali is betrokken bij het T-Huis als muziektherapeut en bij het T-Café Kliniek Edition.