Fatih Bici

Functie bij het T-Huis: Dokter Transzorg vanuit Trans United Europe
Voornaamwoorden: Hij/Hem
Talen: Nederlands, Engels, Turks

Afgestudeerd als arts in 2020. Naast zijn geneeskunde opleiding zet hij zich jaren in voor de bespreekbaarheid van seksuele, culturele en genderdiversiteit en emancipatie van de lhbtqia+ community. Momenteel werkt Fatih in de psychiatrie. Hij heeft zich ingezet als vrijwilliger bij haardvuuravond, wereldcafe en respect2love, waarbij hij ook heeft samengewerkt met het ministerie van sociale zaken & werkgelegenheid bij het opzetten van een zelfbeschikkingscampagne.

In het T-Huis voor vragen over:
– Gezondheidskwesties omtrent genderidentiteit
– Gezondheidskwesties omtrent psychische zorg
– Transgender zorg

Fatih is betrokken bij de Trans United Kliniek (elke 3e zondag van de maand).
Hij is bereikbaar op: .