Camiel Welling

Functie bij het T-Huis: Medisch Supervisor Trans United Kliniek
Voornaamwoorden: Hij/Hem
Talen: Nederlands, Engels, Spaans

Camiel is als GGD-arts en medisch supervisor betrokken bij de Trans United Kliniek. Hij houdt wekelijks spreekuur in het T-huis over hormoontherapie en andere zorgvragen rondom gender diversiteit. Daarnaast zorgt hij voor de medische begeleiding en supervisie van de artsen en verpleegkundigen tijdens de maandelijkse Trans United Kliniek. Camiel is in 2012 afgestudeerd als arts en heeft altijd een passie gehad voor LHBTQI+ zorg. Hij heeft ervaring als hiv-onderzoeker (Stichting HIV Monitoring en GGD Amsterdam) en in de geestelijke gezondheidszorg (verslavingszorg). Tussen 2015 en 2019 woonde hij in Kaapstad, Zuid-Afrika, als arts en kliniekmanager. Naast zijn huidige werk voor de Trans United Kliniek is hij als queer-activist betrokken bij verschillende regenboog-projecten, o.a. regenboog-dakloosheid en regenboog-herstel (voor verslaafden in herstel). Hij heeft de cursus ‘Advancing Excellence in Transgender Health’ aan de Harvard Medical School gevolgd.

In T-Huis voor vragen over:
– Gezondheidskwesties omtrent genderidentiteit
– Gezondheidskwesties omtrent geslachtsziekten
– Transgender zorg

Camiel is betrokken bij het wekelijkse Medisch Spreekuur en bij de Trans United Kliniek (elke 3e zondag van de maand).
Hij is bereikbaar op: .