Alejandra Ortiz

Functie bij het T-Huis: Coördinator T-Huis Café, contactpersoon Kledingbank
Voornaamwoorden: Zij/Haar
Talen: Spaans, Engels, Frans B1, Nederlands B1

Alejandra is een Latina transvrouw die vluchte van geweld en transfobie uit Mexico, eerst naar Amerika en daarna naar Nederland. Alejandra is ondertussen ervaringsdeskundige in het overleven van armoede, geweld, drugsmisbruik, sekswerk, overleven in de illegaliteit en heeft daarnaast veel te maken gehad met stigmatisering. Hierdoor heeft ze niet alleen haar eigen overlevingstechnieken geoptimaliseerd, maar kan ze dit nu ook inzetten voor anderen uit de trans gemeenschap. Alleen samen komen we verder, is dan ook haar motto in het T-Huis, maar ook bij Papaya Kuir, en Trans United Europe, alwaar ze vele rollen vervuld.

Alejandra is bij het T-Huis betrokken als gastvrouw van het T-Café Latin Edition en als achterwacht voor de kledingbank. Daarnaast is zij onze vaste illustratie ontwerper (o.a. van het logo) en beheerder van de sociale media-evenementen.

Alejandra is bereikbaar op .