Heleen Driessen

Functie bij het T-Huis: Vertrouwenspersoon en maatschappelijk werker
Voornaamwoorden: Zij/Haar
Talen: Nederlands, Engels, Frans

Heleen is een van de vertrouwenspersonen bij het T-Huis en is werkzaam vanuit HVO-Quirido en P&G292. Bij HVO-Quirido (Hulp Voor Onbehuisden) is zij verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel in de Regio Gooi en Vechtstreek. P&G292 is het centrum voor prostitutie en gezondheid in Amsterdam, waar Heleen functioneert als vertrouwenspersoon voor sekswerkers.

Bij het T-Huis is Heleen beschikbaar voor opvang en hulp bij meldingen van geweld, uitbuiting en misstanden. Daarnaast biedt Heleen psychosociale begeleiding.

Aanwezig in het T-Huis op donderdagen van 13.00 tot 17.00 voor het inloopspreekuur vanuit P&G292 en HVO-Querido.

Heleen is bereikbaar op en telefonisch op 06 2247 9750.